Mężczyźni i kobiety w terenie

Mężczyźni i kobiety w terenie
Najnowsze badania naukowców z Niemiec potwierdziły, że mężczyźni i kobiety odmiennie radzą sobie z orientacją w przestrzeni.

Przeprowadzono badanie, w którym należało znaleźć najkrótszą drogę wyjścia z labiryntu. Brało w nim udział 12 kobiet i 12 mężczyzn. Mężczyźni lepiej wykonali zadanie, wyjście z pułapki zajęło im około 2 min. i 22 sek., kobietom 3 min. i 16 sek.

Równocześnie przy pomocy rezonansu magnetycznego, obserwowano pracę mózgu uczestników badania. Różnica pomiędzy płciami okazały się znacząca. Dotyczyła ona struktury w mózgu zwanej hipokampem, która odpowiada za zmysł orientacji. U obu płci aktywny był hipokamp w prawej półkuli mózgowej, natomiast lewy hipokamp pracował tylko u mężczyzn. Według przypuszczeń naukowców lewy hipokamp odpowiada za tworzenie mózgowej mapy okolicy. U kobiet natomiast aktywny był fragment kory mózgowej zarządzający pamięcią wzrokową.

Potwierdza to wcześniejsze obserwacje psychologów. Stwierdzono bowiem, że kobieta orientuje się w przestrzeni szukając charakterystycznych obiektów np. kina, pomnika, zaś mężczyźni posługują się kierunkami i odległościami.

Niemieccy naukowcy przypuszczają, że różnice między płciami nie są wynikiem nauki lub innych doświadczeń życiowych, lecz są zapisane w genach. Podobne wyniki uzyskano w badaniach na szczurach.

Podobne teksty