Leki hipotensyjne chronią przed Alzheimerem

Leki hipotensyjne chronią przed Alzheimerem
Naukowcy z Bostońskiego Uniwersytetu Medycznego wykazali, że zażywanie leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego - zwanych blokerami receptora angiotensyny (ARB) – jest związane z rzadszym występowaniem i wolniejszą progresją choroby Alzheimera.

Na podstawie zestawionych danych medycznych, zauważono, że pacjenci przyjmujący ARB o około 40 procent rzadziej zapadali na ciężką demencję, która wiązałaby się z umieszczeniem ich w domu spokojnej starości lub stanowiłaby przyczynę śmierci, niż osoby nie przyjmujące tych leków. Ponadto, u chorych ze zdiagnozowaną demencją bądź wczesnym stadium Alzheimera, wykorzystanie ARB umożliwiło opóźnienie pogorszenia funkcjonowania mózgu i pomogło w zachowaniu przez nich samodzielności, bez konieczności umieszczenia ich w domu opieki.

Wyniki prezentowane w Chicago podczas Międzynarodowej Konferencji na temat Choroby Alzheimera, są szczególnie interesujące ze względu na porównanie skutków stosowania ARB oraz innych leków stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego. Stwierdzono bowiem, że w prewencji Alzheimera lub demencji ARB wykazują znacznie większą efektywność. Nie jest do końca jasne dlaczego tak się dzieje. Naukowcy spekulują, że wspomniane korzyści mogą wynikać z zapobiegania uszkodzeń naczyń krwionośnych mózgu, które prowadzą do urazów komórek nerwowych. Przyjmowanie ARB może ograniczyć tego rodzaju szkody, a co za tym idzie także powstrzymać lub spowolnić postęp demencji.

Podobne teksty