Leczenie farmakologiczne niepłodności męskiej

Leczenie farmakologiczne niepłodności męskiej
Spis treści
  1. Przeciwciała przeciwplemnikowe
  2. Zaburzenia hormonalne w niepłodności
  3. Zaburzenia życia płciowego
  4. Stany zapalne męskiego układu rozrodczego

Niektóre przyczyny niepłodności męskiej mogą być leczone farmakologicznie. Najczęściej leczenie farmakologiczne stosuje się w następujących chorobach.

Przeciwciała przeciwplemnikowe

 Leczenie polega na stosowaniu odczualania polegającego na długotrwałym stosowaniu prezerwatyw podczas każdego stosunku lub hormonów sterydowych (metyloprednizolon) .

Zaburzenia hormonalne w niepłodności

 Zaburzenia hormonalne mimo iż sa rzadką przyczyną męskiej niepłodności, to na ogół dobrze poddają się leczeniu:

  • Hipogonadyzm hipogonadotropowy: W przypadku hypogonadyzmu hypogonadotropowego stosuje się hormon uwalniający gonadotropiny GnRH Alternatywnym leczeniem jest podawanie ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (HCG), a następnie łączenie HCG z gonadotropiną menopauzalną (HMG).
  • Izolowany niedobór FSH: W przypadku niedoboru FSH stosuje się FSH w iniekcjach.
  • Niewrażliwość na androgeny: Leczenie jest mało skuteczne i polega na podawaniu wysokich dawek testotsteronu.
  • Częściowy niedobór FSH: W tej grupie przyczyn zastosowanie tamoxifenu lub lub klomifenu może okazaćsię skuteczne.
  • Hiperprolaktynemia: Leczenie zwiększonego stężenia prolaktyny uzyskuje się leczeniem bromokryptyną.

Zaburzenia życia płciowego

 U mężczyzn, którzy mają problemy neurologiczne lub obawiają się o swoją sprawność leczenie polega na wstrzyknięciu bezpośrednia do ciała jamistego prostaglandyny E, środka rozszerzającego naczynia.

Ejakulacja wsteczna, spowodowane odnerwieniem współczulnym może być skutecznie leczona lekami sympatykomimetycznymi ( desipramina, efedryna). U meżczyzn z neuropatią autonomiczną w przebiegu cukrzycy podanie desipraminy również może okazać się skuteczne.

Stany zapalne męskiego układu rozrodczego

 W stanach zapalnych narządów płciowych męskich stosuje się szeroko pojęte leczenie antybiotykami.

Podobne teksty