Kontrola ciśnienia tętniczego krwi u chorych na cukrzycę

Kontrola ciśnienia tętniczego krwi u chorych na cukrzycę
Problemem chorych na cukrzycę są duże stężenia glukozy we krwi. Niezmiernie ważne jest dbanie o kondycję całego organizmu, ponieważ cukrzyca przyspiesza rozwój miażdżycy naczyń. Powikłaniem źle leczonej choroby jest neuropatia, czyli uszkodzenie nerwów obwodowych. Pacjenci, u których wystąpiła neuropatia, skarżą się na zaburzenia czucia dotyku, temperatury i bólu, występujące najczęściej w obrębie kończyn górnych i dolnych.

Zespół lekarzy z North Middlesex Hospital w Londynie przeprowadził badanie, którego celem było określenie wpływu ciśnienia tętniczego na rozwój neuropatii u chorych na cukrzycę. W badaniu wzięło udział 55 chorych na cukrzycę, w tym 31 chorych z minimalnym białkomoczem i 24 pacjentów z neuropatią obwodową będącą powikłaniem cukrzycy. U wszystkich badanych mierzono ciśnienie tętnicze oraz oznaczono stężenie hemoglobiny glikozylowanej HbA1c, pozwalającej na orientacyjną ocenę poprawności leczenia cukrzycy w czasie ostatnich 3 miesięcy. Wyniki pracy zaprezentowano podczas tegorocznej Konferencji Diabetologicznej w Londynie.

Zaobserwowano, że w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego do wartości prawidłowych (tj. 140/90 mmHg), leczenia za pomocą 3 leków wymagało 50% chorych z minimalnym białkomoczem i 92% pacjentów z neuropatią obwodową. Najczęściej stosowanymi lekami w obu grupach chorych były inhibitory konwertazy angiotensyny II, ochronnie działające na nerki.

Wykazano, że źle leczona cukrzyca i obecność opornego na leczenie nadciśnienia tętniczego zwiększają ryzyko wystąpienia neuropatii obwodowej. W tej grupie chorych długo utrzymują się duże wartości ciśnienia tętniczego krwi, co prowadzi do łatwiejszego uszkodzenia nerwów obwodowych i naczyń.

Podobne teksty