Jak uchronić się przed jaskrą?

Jak uchronić się przed jaskrą?

Krok 1: Zapoznaj się z czynnikami ryzyka

Jaskra w swoim wczesnym stadium może nie mieć widocznych objawów. Bardzo ważne dla profilaktyki jest zatem poznanie czynników ryzyka i sprawdzenie u specjalisty czy należy się do grupy podwyższonego ryzyka.

Do czynników ryzyka jaskry należą :

 • Wiek (ryzyko jaskry rośnie wraz z wiekiem, przy czym może dotyczyć już osób w wieku lat 30. Istnieją także przypadki jaskry dziecięcej i młodzieńczej).
 • Wysokie ciśnienie wewnątrz oka
 • Dziedziczność – przypadki jaskry w rodzinie
 • Przodkowie pochodzenia azjatyckiego lub afrykańskiego
 • Krótkowzroczność
 • Wysokie lub zbyt niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • Zespół naczynioskurczowy (zimne stopy, dłonie, niskie ciśnienie krwi, migreny)

Krok 2: Kompleksowe badanie oczu

Każdy, a szczególnie osoby znajdujące się w grupie ryzyka, powinien regularnie poddawać się kompleksowym badaniom oczu, które powinno uwzględniać:

 • Tonometrię: mierzenie ciśnienia wewnątrz oka
 • Badanie nerwu wzrokowego: pozwala ocenić strukturę nerwu wzrokowego
 • Badanie pola widzenia: mierzy obszar, który pacjent obejmuje wzrokiem patrząc w jeden punkt
 • Pachymetrię: pomiar grubości rogówki
 • cenę budowy przedniego odcinka oka, zwłaszcza tzw. "kąta przesączania” jeżeli podejrzewa się problem z przepływem tzw. "cieczy wodnistej"

Podobne teksty