Wiek ciąży a wymiary USG (BPD,AC,FL oraz waga płodu)

Oblicz jak rozwija się Twoje dziecko w porównaniu do innych dzieci. Podaj wiek ciąży aby uzyskac wymiary AC,BPD,Fl oraz masę płodu w różnych kanałach centylowych. Podaj niezbędne wymiary AC,BPD,FL oraz masę płodu aby uzykać wiek ciąży w zależności od podanych danych.
Wiek ciąży
tydzień (HBD)
BPD (wymiar dwuciemieniowy)
cm
FL (długość kości udowej)
cm
AC (obówd brzuszka)
cm
EFW (szacowana masa płodu)
gram