Heparyna może powodować reakcje alergiczne

Heparyna może powodować reakcje alergiczne
Heparyna jest lekiem zapobiegającym tworzeniu się skrzeplin, standardowo stosowanym u chorych poddawanych zabiegom chirurgicznym i unieruchomionym z powodu choroby. Zaobserwowano, że u 1-3% chorych dochodzi do reakcji immunologicznej organizmu, polegającej na produkcji przeciwciał przeciw płytkom krwi. Skutkiem tego jest zmniejszenie liczby płytek krwi w osoczu, co prowadzi to do aktywacji płytek krwi i paradoksalnego powstawania skrzeplin.

Zespół lekarzy z Uniwersytetu w Hamilton w Ontario w Kanadzie przeprowadził badanie, którego celem była ocena występowania skrzeplin u chorych z reakcją immunologiczną po podaniu heparyny. W badaniu wzięło udział 234 chorych, u których po zastosowaniu heparyny wystąpiła reakcja immunologiczna. Wyniki badania opublikowano na łamach ostatniego numeru New England Journal of Medicine.

Zaobserwowano, że w 30% przypadków reakcja immunologiczna wystąpiła po 11 godzinach od rozpoczęcia leczenia heparyną, a u pozostałych osób powikłania obserwowano w 4. dobie podawania leku. Wykazano, że wcześniejsze wystąpienie powikłań było związane z podawaniem leku w ciągu ostatnich 100 dni.

Wyniki badania wskazują, że powtórne leczenie heparyną w ciągu krótkiego czasu może zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań. Autorzy badania podkreślają jednak, że heparyna jest lekiem dość bezpiecznym, a częstość komplikacji po jej podaniu jest niewielka.

Podobne teksty