Gazy do pakowania

Gazy do pakowania
Gazy do pakowania - gazy inne niż powietrze, wprowadzane do opakowania przed, w czasie lub po umieszczeniu środka spożywczego w tym opakowaniu.
Nr Nazwa substancji Środek spożywczy
E 290 Dwutlenek węgla - CO2  
E 938 Argon Do pakowania środków spożywczych
E 939 Hel  
E 941 Azot - N2  
E 948 Tlen - O2  

Podobne teksty