Preparat VIOXX wycofany z rynku

Preparat VIOXX wycofany z rynku

Firma Merck Sharp & Dohme (MSD) wycofuje dobrowolnie preparat VIOXX(rofekoksyb), lek stosowany w leczeniu bólu w przebiegu chorób reumatycznych. Na decyzję firmy wpłynęły wyniki ostatnich badań klinicznych, które wykazały zwiększone ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów przyjmujących ten preparat.

VIOXX należy do leków z klasy selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy-2 oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Do obrotu w Polsce został wprowadzony w 2000 roku i obecnie jest dostępny w 80 krajach na świecie. Leki z klasy selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy działają poprzez blokowanie produkcji prostaglandyn, które wiążą się ze stanem zapalnym. Redukując ilość prostaglandyn- ograniczają stan zapalny, nie podrażniając żołądka, jak niektóre NLPZ.

Badanie, które przesądziło o wycofaniu z rynku preparatu, dotyczyło oceny skuteczności VIOXX w zapobieganiu nawrotom polipów jelita grubego u pacjentów z gruczolakami jelita grubego w wywiadzie. Wyniki wykazały, że począwszy od 18. miesiąca od rozpoczęcia stosowania preparatu VIOXX®, wzrasta ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar mózgu.

Jeszcze przed wycofaniem preparatu VIOXX, liczne badania wykazywały związek między lekami z grupy selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy-2 a występowaniem incydentów sercowo-naczyniowych, m.in. zwiększonego ryzyka skrzepów krwi i wysokiego ciśnienia, zaostrzenie choroby serca i niewydolności serca. Pomimo, że u wielu osób VIOXX działał korzystnie, to firma jest przekonana o słuszności swojej decyzji, wierzą, że ma ona służyć trosce o pacjentów.

Pacjenci, którzy obecnie przyjmują VIOXX, powinni skontaktować się ze swoim lekarzem w celu omówienia zmiany leczenia.

Podobne teksty