Czy mężczyźni stają się bezpłodni?

Czy mężczyźni stają się bezpłodni?
Od kilku lat pojawiają się doniesienia o pogarszającej się jakości nasienia mężczyzn. Panowie produkują mniej plemników, ich ruchliwość jest coraz słabsza i jest to jeden z elementów, który - jak sądzą biolodzy - odpowiada za zmniejszający się przyrost naturalny w państwach europejskich. Którzy mężczyźni mają więc nasienie najlepszej jakości?

Na to pytanie starali się odpowiedzieć badacze z czterech regionów Europy: Danii, Finlandii, Francji i Szkocji. Przebadali oni ponad 1000 mężczyzn pod względem jakości nasienia (zarówno morfologii plemników, ich ilości, jak też ruchliwości). Wyniki badania udostępniono w majowym numerze czasopisma Human Reproduction, wydawanego przez Europejskie Towarzystwo Reprodukcji i Embriologii Człowieka.

Okazało się, że najmniejsze ilości plemników w 1 ml nasienia mają Duńczycy. Nieco lepiej wypadli Francuzi i Szkoci, najwięcej plemników mieli Finowie. Pod względem morfologii plemników wszystkie nacje okazały się zbliżone. Co ciekawe, udało się zauważyć trendy zmieniającej się liczby plemników w ciągu roku: w zimie średnie ilości dla każdego regionu były większe o około 30% w stosunku do lata.

Być może lepsze wyniki Finów wynikają również z niższej średniej temperatury środowiska w ich klimacie. Wysoka temperatura otoczenia ujemnie wpływa zarówno na produkcję, jak i przeżywalność plemników. Autorzy sugerują, że na zaobserwowane różnice mogą wpływać również odmienne style życia w badanych krajach.

Powyższe badanie jest jednym z pierwszych porównujących jakość nasienia u mężczyzn z różnych krajów Europy. Autorzy sugerują, że powinny nastąpić kolejne badania o szerszym zasięgu, by dokładniej poznać tendencje rysujące się przed mieszkańcami naszego kontynentu.

Podobne teksty