Czy ataki migreny zwiększają ryzyko udaru mózgu?

Czy ataki migreny zwiększają  ryzyko udaru mózgu?
Udar mózgu ma w 80% przypadków charakter niedokrwienny. Zagraża on najczęściej osobom w starszym wieku, u których jedna z tętnic mózgowych jest zamykana przez zator lub narastające zmiany miażdżycowe. Izraelscy badacze postanowili sprawdzić, jaki jest związek udarów z występowaniem ataków migreny, która również ma podłoże naczyniowe (sądzi się, że jedną z przyczyn choroby jest przemijający skurcz naczyń mózgowych).

Pomysł lekarzy z Tel Awiwu zrodził się po zauważeniu, że spośród osób młodych, które przeszły udar mózgu, bardzo znaczny odsetek cierpiał wcześniej na ataki bólu o charakterze migrenowym. Lekarze przebadali 300 osób: 100 chorych powyżej 60. roku życia hospitalizowanych z powodu udaru, 100 leczonych z powodu choroby wieńcowej (której najczęstszą przyczyną również jest miażdżyca) oraz 100 osób nieleczonych z powodu następstw miażdżycy.

Okazało się, że zarówno częstość bólów głowy w przeszłości, jak i zgłaszanych podczas hospitalizacji, nie różniła się statystycznie znamiennie w obrębie żadnej z tych grup. Badacze wnioskują więc, że napady migreny nie zagrażają wystąpieniem udaru w starszym wieku. Podobnie ogólna częstość wszystkich bólów głowy (również niemigrenowych) nie wpływała na ryzyko udaru.

Podobne teksty