Choroba Kohlera I

Choroba Kohlera I
Spis treści
  1. Przyczyny choroby Kohlera
  2. Objawy choroby Kohlera
  3. Leczenie choroby Kohlera
Choroba Kohlera I (osteonecrosis ossis navicularis tarsi) jest jałową martwicą kości łódkowatej stopy. Choroba Kohlera występującą od 3 do 12 roku życia z przewagą wśród chłopców.

Przyczyny choroby Kohlera

Etiologia choroby jest nieznana, a wyniki badań wykazują, że zmiany chorobowe zaczynają się od niewielkiego, podchrząstkowo położonego pola martwicy, spowodowanej niedokrwieniem tętniczym. Przyczyny niedokrwienia mogą być różnorodne:

  • predyspozycje wrodzone
  • przeciążenia
  • mikrourazy
  • zaburzenia hormonalne
  • zatory
  • inne

Do zaburzeń ukrwienia dochodzi szczególnie łatwo u dzieci i młodzieży w związku z brakiem połączeń między krążeniem nasadowym i przynasadowym. Szybka przebudowa kości u dzieci zwykle sprzyja regeneracji pole martwicy, ale może pozostać po niej deformacja co może doprowadzić w konsekwencji do wczesnych zmian zwyrodnieniowych.

Objawy choroby Kohlera

Dolegliwości zgłaszane przez dzieci zwykle wyprzedzają znacznie objawy radiologiczne. Początkowo dolegliwości są niewielkie, tak, że pacjenci zgłaszają się do lekarza w zaawansowanym okresie choroby. Wśród dolegliwości najczęściej osoby uskarżają się na ból.

Leczenie choroby Kohlera

Postępowanie w chorobie jest jedynie objawowa i polega na ograniczeniu przeciążeń i nadmiernych obciążeń, stosowaniu wkładki podpierające sklepienie podłużne stóp oraz wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń. Przy silnych dolegliwościach stosuje się leki przeciwzapalne.

Podobne teksty