Choroba Haglunda - Severa

Choroba Haglunda - Severa
Spis treści
  1. Przyczyny choroby Haglunda - Severa
  2. Objawy choroby Haglunda - Severa
  3. Leczenie choroby Haglunda - Severa
Choroba Haglunda - Severa ("apophysitis calcanei") jest jałową martwicą guza kości piętowej. Choroba Haglunda należy do jałowych martwic kości na które chorują dzieci i młodzież w okresie wzrostu, z przewagą wśród chłopców. Choroba trwa różnie długo, średnio około 18 miesięcy przy czym rokowaniejest dobre.

Przyczyny choroby Haglunda - Severa

Etiologia choroby jest nieznana, a wyniki badań wykazują, że zmiany chorobowe zaczynają się od niewielkiego, podchrząstkowo położonego pola martwicy, spowodowanej niedokrwieniem tętniczym. Przyczyny niedokrwienia mogą być różnorodne:

  • predyspozycje wrodzone
  • przeciążenia
  • mikrourazy
  • zaburzenia hormonalne
  • zatory
  • inne

Do zaburzeń ukrwienia dochodzi szczególnie łatwo u dzieci i młodzieży w związku z brakiem połączeń między krążeniem nasadowym i przynasadowym. Szybka przebudowa kości u dzieci zwykle sprzyja regeneracji pole martwicy, ale może pozostać po niej deformacja co może doprowadzić w konsekwencji do wczesnych zmian zwyrodnieniowych.

Objawy choroby Haglunda - Severa

Dolegliwości zgłaszane przez dzieci zwykle wyprzedzają znacznie objawy radiologiczne. Początkowo dolegliwości są niewielkie, tak, że pacjenci zgłaszają się do lekarza w zaawansowanym okresie choroby. Wśród dolegliwości najczęściej osoby uskarżają się na ból.

Leczenie choroby Haglunda - Severa

Postępowanie w chorobie jest jedynie objawowa i polega na ograniczeniu przeciążeń i nadmiernych obciążeń, stosowaniu wkładki podpierające sklepienie podłużne stóp oraz wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń. Przy silnych dolegliwościach stosuje się leki przeciwzapalne.

Podobne teksty