Choroba Freiberga - Kohlera II

Choroba Freiberga - Kohlera II
Spis treści
  1. Przyczyny choroby Freiberga - Kohlera
  2. Objawy choroby Freiberga - Kohlera
  3. Leczenie choroby Freiberga - Kohlera
Choroba Freiberga - Kohlera II (osteochondrosis metatarsophalangealis iuvenilis) jest drugą co do częstości jałową martwicą kości, po chorobie Perthesa i dotyczy głowy II kości śródstopia stopy. Choroba Kohlera występującą od 3 do 12 roku życia z przewagą wśród chłopców.

Przyczyny choroby Freiberga - Kohlera

Etiologia choroby jest nieznana, a wyniki badań wykazują, że zmiany chorobowe zaczynają się od niewielkiego, podchrząstkowo położonego pola martwicy, spowodowanej niedokrwieniem tętniczym. Przyczyny niedokrwienia mogą być różnorodne:

  • predyspozycje wrodzone
  • przeciążenia
  • mikrourazy
  • zaburzenia hormonalne
  • zatory
  • inne

Do zaburzeń ukrwienia dochodzi szczególnie łatwo u dzieci i młodzieży w związku z brakiem połączeń między krążeniem nasadowym i przynasadowym. Szybka przebudowa kości u dzieci zwykle sprzyja regeneracji pole martwicy, ale może pozostać po niej deformacja co może doprowadzić w konsekwencji do wczesnych zmian zwyrodnieniowych.

Objawy choroby Freiberga - Kohlera

Dolegliwości zgłaszane przez dzieci zwykle wyprzedzają znacznie objawy radiologiczne. Początkowo dolegliwości są niewielkie, tak, że pacjenci zgłaszają się do lekarza w zaawansowanym okresie choroby. Wśród dolegliwości najczęściej osoby uskarżają się na ból.

Leczenie choroby Freiberga - Kohlera

Postępowanie w chorobie jest jedynie objawowa i polega na ograniczeniu przeciążeń i nadmiernych obciążeń, stosowaniu wkładki podpierające sklepienie podłużne stóp oraz wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń. Przy silnych dolegliwościach stosuje się leki przeciwzapalne.

Podobne teksty