Alkohol a neurosteroidy

Alkohol a neurosteroidy
Ostatnie doniesienia zespołu badawczego z University of North Carolina School of Medicine nt. neurosteroidów mogą stać się przełomem w leczeniu alkoholizmu. Allopregnanolon- tym mianem określany jest neurosteroid, który odkrył zespół naukowców pod kierownictwem profesor psychiatrii i neurologii- Leslie Morrow, odgrywa kluczową rolę w relaksującym wpływie alkoholu na organizm. Dotychczas wiadomo było, że alkohol oddziaływuje  na receptory wychwytujące neurotransmiter GABA oraz wywiera aktywujący wpływ na oś podwzgórze- przysadka- nadnercza, wywołując sekrecję określonych hormonów. Odkrycie neurotransmitera- allopregnanolonu ma doniosłe znaczenie z uwagi na jego silnie modulujący wpływ na receptory GABA. Jak wynika z przeprowadzonych badań allopregnanolon zwiększa oddziaływanie GABA na receptory, wywołując tym samym zredukowanie pobudzenia i wewnętrzne wyciszenie.

Badacze metodą eksperymentalną sprawdzili na szczurach jaki skutek wywołuje spożywanie alkoholu przy jednoczesnym zablokowaniu podnoszenia poziomu allopregnanolonu w mózgu o 50%.

Wykazano, że w tych warunkach nie następuje zmniejszenie spontanicznej aktywności neuronalnej w obszarze, w którym pod wpływem alkoholu dochodzi do uspokajających efektów. Jeżeli wyniki uzyskane w badaniach na zwierzętach zostaną potwierdzone, być może stanie się to przełomem w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu.

Podobne teksty