Aldosteron [krew]

Aldosteron [krew]
Spis treści
 1. Materiał biologiczny
 2. Wartości prawidłowe aldosteronu
 3. Wartości podwyższone aldosteronu
 4. Wartości obniżone aldosteronu
Aldosteron jest głównym mineralokortykosteroidem produkowanym przez warstwę kłębkową kory nadnerczy, który uczestniczy m.in. w utrzymaniu prawidłowego stężenia sodu w organiźmie. Oznaczenie aldosteronu należy wykonać w warunkach normalnej podaży sodu (100-120 mmol/d) i potasu (40-70 mmol/d) oraz po wyrównaniu ewentualnych zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. Na okres przynajmniej 3-4dni przed oznaczeniem aldosteronu należy odstawić wszystkie leki działające na układ renina-angiotensyna (np.inhibitary enzymu konwertującego) lub synteze aldosteronu.

Materiał biologiczny

Krew

Wartości prawidłowe aldosteronu

Prawidłowe stężenie aldosteronu w surowicy krwi oznaczone po nocnym odpoczynku wynosi 110-385 pmol/l (4-14ng%)

Wartości podwyższone aldosteronu

Zwiększenie stężenia aldosteronu może być wywołane:

 • pierwotną nadczynnością kory nadnerczy ( pierwotny hiperaldosteronizm )
 • nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym lub złośliwym
 • guzem wydzielającym reninę- reninoma
 • zespołem Bartera
 • nadczynnością tarczycy
 • guzem chromochłonnym nadnerczy
 • wzmożoną sekrecją ACTH
 • hipowolemią
 • podawaniem estrogenów
 • ciążą

Wartości obniżone aldosteronu

Zmniejszenie stężenia aldosteronu w surowicy krwi może być wywołane:

 • pierwotną niewydolnością kory nadnerczy
 • defektem syntezy aldosteronu
 • nefropatią cukrzycową
 • podawaniem leków blokujących sekrecję reniny, hamujące enzym konwertujący oraz angiotensynę II
 • zmniejszeniem stężenia potasu
 • nadmierną podażą sodu oraz płynów

Podobne teksty